söndag 22 mars 2009

Vad kännetecknar en demokrati?


-->
Bra att DN skriver om hur censuren breder ut sig även i länder som säger sig vara demokratiska. Karl Sigfrid skriver om censuren i Australien och Nya Zeeland. Jag har tidigare noterat att Sverige ser ut att gå att mer i korporativ riktning, då riksdagens ledamöter inte ser som sin roll att företräda medborgarnas intressen gentemot resursstarka gruppers egenintressen. Anders Widén påstår rent av att riksdagen inte vill oss väl. Alla dessa integritetskränkande lagar kan inte tolkas på särskilt många andra sätt än att andra intressen än försvaret för medborgarnas demokratiska fri- och rättigheter tagit över. I fredags skrev DN om dimridåerna kring ACTA-avtalet efter det att frågor ställts i riksdagen. Erik Josefsson (V) skriver om den kommande omröstningen i Näringsutskottet den 26 mars. Det ska bli intressant att se hur våra politiker agerar då. JensO är en av många som följer detta med stort intresse. Anohito ställer frågan Är det rimligt? m a a datalagringsdirektivet och vad det kommer att kosta oss samt hur det är tänkt att fungera med referens till Janne Flygheds artikel i Aftonbladet Vågar du lyfta luren nu? Även här kan vi se att det finns företag som ligger långt framme när det gäller att svara mot politikers fåfänga dröm om att kunna övervaka alla och envar. Opassande noterar och analyserar det som pågår.
Att något hänt, som är svårt att förklara, visar bloggen Att dricka liberalt, som grävt i Folkpartiets rapporter. Och hos Umeå live ser jag att P-O Ågren antagligen var först med idén om en digital allemansrätt. Mårtensson, som deltagit i Centerns distriktsstämma i Sthlms län, är nöjd med ”att centern ska verka för att upphovsrätten ska moderniseras och anpassas till dagens teknik. Upphovsrätten ska inte vara ett hinder för utvecklingen utan tvärt om. Dessutom ska centern utforma ett upphovsrättspolitiskt program”. Måtte det ge ett bättre resultat än det vi ser hos Folkpartiet. Intressant.

I fredags var det dags för Ungdomsriksdagen att samlas efter månader av förberedelser, skriver Norran. Det var 349 blivande studenter från 61 orter som för en dag fick fatta beslut i ett antal viktiga frågor. Med röstsiffrorna 179 – 107 röstade ungdomarna ett tydligt nej till att FRA skulle få tillstånd att signalspana i kabel. IPRED hann man inte rösta om, men beredande utskott hade förordat ett avslag. Det finns hopp om framtiden. MMN-o kommenterar. Riksdagens ordinarie ledamöter medverkade bl a som ordförande i olika utskott. Annie Johansson (C ) i Näringsutskottet; Fredrik Federley (C ) i socialförsäkringsutskottet och Göran Pettersson (M) i socialutskottet – allt omnämnt i deras bloggar.

Sedan kan man naturligtvis undra om det finns något samband mellan intresset hos våra riksdagsledamöter att bevaka oss alla och deras slutenhet gentemot oss, som valt dem. Vi i nätverket Riksdagssvar bygger vidare på vårt digitala monument över deras hållning gentemot oss, som varit kritiska mot deras beslut om FRA. Eftersom det sägs att vi inte förstått det fina i kråksången har vi formulerat fem olika påståenden, som de erbjudits att ta ställning till Ja, det stämmer eller Nej, det stämmer inte eller Vet ej samt möjlighet till Kommentar. De, som ser ur att ha störst svårigheter att avge ett svar är större delen av Moderaterna och Socialdemokraterna. Men, fortfarande kan vi notera att svar flyter in – här Olof. Lars-Erick skriver tänkvärt om den tigande makten.

Vet inte om det blir ett allför djärvt hopp, men nog undrar jag om folkets intresse för ockultism och andra företeelser, som knappast talar för att vi är ett upplyst folk, slagit rot även i Riksdagen. Detta sedan jag läst Isobels Myten om det upplysta Sverige. Ser att Svensk Myndighetskontroll funderar i liknande banor.

8 kommentarer:

Bo Bengtsson sa...

Folkpartist avger ett svar på sitt politiska uppdrag:
" Då blev jag sjätte suppleant har har nu på bara sju år avancerat till andre ersättare.
Man frågar sig onekligen: Hur skall detta sluta?"
Ja du Gunnar Andrén, hur ska detta sluta. Vi får väl fråga FRA.

Gun Svensson sa...

Bo B: Som du ser har det funnits goda intentioner som förfuskats av de som sitter vid rodret. Jag vet inte om Gunnar Andrén är rätt person att uttala sig om framtiden.

Anonym sa...

Det handlar om allt från möjlighet att beslagta bilar som de kriminella gömmer sig bakom till ökad kontroll av de branscher som de kriminella utnyttjar mest för att tjäna pengar. Det ska vara jobbigt att vara kriminell!
Johan Pehrson,Folkpartist, uttalar sig på sin blogg. Den vet väl alla var den är? Känd som Johan är, gräsklippare och allt.
Annan lank
http://attdrickaliberalt.wordpress.com/2009/03/22/ar-det-internet-eller-folkpartiet-som-ar-pa-riktigt/

Gun Svensson sa...

Bo B: Det är det som är problemet att sådana som Johan fastnat i sitt tunnelseende på kriminella att han glömt sitt uppdrag att värna din och min rätt att ses som medborgare mer än potentiell kriminell. Bloggen Att dricka liberalt hade jag länkat till i mitt inlägg.

Anonym sa...

En sak som jag kom att tänka på idag:
vi har ju ett väldigt färskt exempel från Island på hur situationen för stater och företag kan förändras mycket snabbt. Vad hade hänt om staten riskerade kollaps på Island och de också hade tillgång till datalagringsregister? Men kanske än mer angeläget, vad händer när ett företag med stora datalagringsregister går i konkurs? Vad händer med registren då?

Tyvärr verkar ju politiker hellre tillämpa försiktighetsprincipen på saker som cykelhjälmar än på demokratins fundamenta...

Anonym sa...

Ett av felen är att informationsmängden, är mycket stor och komplicerad.
Det går inte att läsa och förstå allt för alla, de blir då i händerna på utskottens experter.
Där levereras färdiga, tryck-på-knappen-alternativet. Sedan gör partipiskan, sitt till för att förvärra situationen. Därefter är det politiken, som gör sitt till. ;-)

För våra vänner, från allianspartierna finns ytterligare en faktor. Det är frågan om regeringsduglighet, som hänger över deras huvuden. Tyvär har det slagit helt fel, med en stor mängd felaktiga beslut, som fattas utifrån ett felaktigt material. Sedan kan de inte backa ut, ur det uppkomna dilemmat.

Kunnigt folk finns i alla partier, men alla släpps inte fram, av internpolitiska faktorer troligen.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Gun Svensson sa...

@disa: Har tagit bort inlägget då det var helt oläsligt.