fredag 13 mars 2009

Fredagen den 13:e och FRA.

En bra dag för AB att på nytt visa upp hur alliansens kompromiss ställt till det för Säpo och samtidigt ”avslöja” att Säpo bett FRA spana på svenska grupper. Som om det skulle vara en nyhet. Luttrade, som vi blivit av allt spel kring denna lagstiftning, kan man undra om det inte var förutsett redan den dag då beslutet togs. Det viktiga var att lagen från den 18 juni 2008, skulle börja gälla den 1 januri 2009, innan man kunde visa upp kompromissens brister. Intensifier ställer några intressanta frågor; Svensk Myndighetskontroll upprepar Riv upp, gör om och gör rätt; Helle Klein verkar också tro att Säpo ska få fria händer; Scaber Nestor gör en extra postning om detta; Liberal och långsint ser att det måste göras mer och Mark Klamberg, gör som han brukar: Går noga igenom vad berörda parter sagt och skrivit samt presenterar fyra tänkbara lösningar. Men hans summering gör mig mycket dyster.


Här vill jag påminna om det beslut, som Folkpartiets partiråd ställde sig bakom i höstas. Utskottet som beredde frågan gjorde ett tillägg "Utskottet betonar vikten av den fortsatta preciseringen vad gäller den reformerade FRA-verksamheten." När detta förslag behandlades av partirådet som helhet, yrkade partiets ledning bifall till utskottets förslag. Det visar, anser jag, att ombud vid detta möte kände ett behov av att gardera sig. Därför undrar jag om Folkpartiets ledning kan se partirådet och kritiska partimedlemmar i ögonen sedan man schackrat som man gjort. Var det för att möjliggöra denna kovändning som det blev nödvändigt för DN att ta ära och redlighet av oss som engagerat oss i motståndet mot FRA:s tillgång till alla våra trafikdata? Fy fan, vad det stinker. Ledamöter som själva dansar efter upphovsrättslobbyns pipa, försöker misstänkliggöra oss genom att påstå att vi skulle vara i händerna på en aktör med tillgång till en PR-byrå.

Månne om det hjälper att läsa några ord ur Profeten av Kahlil Gibran om smärta:

Mycket av er smärta har ni själva valt. Det är den bittra dryck med vilken läkaren inom er helar ert sjuka jag. Lita därför på läkaren och drick hans botemedel under rofylld tystnad.”

Intressant.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Men vad säger du om den tyranniskt sinnade mannen, då du ser på dessa samma förhållanden?

-Att han är den allra olyckligaste av alla.

Men på denna punkt har du ej rätt längre.

-Hur så?

Jo, han är ännu ej så olycklig, som han kan vara.

-Och vem skulle då vara olyckligare?

Du skall nog kunna finna en annan, som är det.

-Vem då?

Jo, den person, som, utrustad med tyranniskt sinnelag*, ej framlever sitt liv som en enskild man, utan har blivit olycklig nog att på grund av ett oblitt öde verkligen bliva tyrann.


*Tyranniskt sinnelag = Insmickrande smilfink, eftersom när alla bara lyder order och inte tar eget ansvar så leder det till den ultimata toppstyrningen vilket är tyranneriets grund.

Anonym sa...

Det är som att sålla mygg och svälga kameler.

Samtidigt som vi som allmenhet, skall stängas ute från vad oss angår i lagstiftningsväg, släpps starka särintressen och lobbyister in. För att där aktivt, få deltaga och påverka vår lagstiftning. Både här hemma och inom EU. De fick råda över IPRED och nu över ACTA.
Det kan bara betraktas som ett demokratiskt haveri, av monumentala format.

FRA-lagen fortsätter att sätta spår. Kramarna envisas med att vi, inte förstår det heliga syftet. Trots att även där, ligger rättshaveriet i en öppen dager. En riktigt usel lagstiftning, som gång på gång visar sitt fula tryne.

Gun Svensson sa...

Anonym: Om det goda inom er kan jag tala, skriver Kahlil Gibran, men inte om det onda. Ty vad är det onda annat än det goda som plågas av sin egen hunger och törst?
Det är tänkvärda ord, då vi alla bär inom oss en önskan att vara god, men inte alltid lyckas med det.

Jens: Håller med och förstår fortfarande inte hur Folkpartiets ledning tänker. Svaret från Olle Schmidts assistent i Bryssel "Vi (både Olle och Folkpartiet) vill naturligtvis verka för ett fritt Internet. Internet är ett fenomen som ska uppmuntras och inte begränsas." Först FRA och sedan IPRED med allt prat om stöld. Menar FP allvar måste ledning och riksdagsledamöter snart börja begripa hur man faktiskt stryper nätets möjligheter att fungera på ett naturligt sätt. Dagens Brännpunktsartikel "Upphovsrätt är bra för skapande" är intressant. Lagstiftningen kring FRA är en styggelse, ovärdigt ett demokratiskt land.

Anonym sa...

Hur folkpartiet tänker?
Her Gunnar Andrén, riksdagsman, har förklarat:
"Gun har inte förstått någonting, och inte heller besökt de öppna möten som FP avhållit."
Hon kan tydligen avföras från diskussionen.
Gunnar skriver vidare:
"Farmor Gun kunde ju varit med om hon ville. Hon kunde få vara med som min gäst. Jag skall gärna
verka för att öppenheten ytterligare ökar. Vi hade från Linköping senast sändning på webben av alla anföranden."

ALLTSÅ, allt vårt klagande på FRA/Folkpartiet, meningslöst, ty vi var inte med på FP-möten.

Tack Gunnar.

Gun Svensson sa...

Bo B: Jag visste inte om att jag som väljare måste gå på folkpartiets möten, för att deras folkvalda ska respektera grundlagen.

Lars-Erick Forsgren sa...

Men Gun, du svor till. Då är du upprörd. Med rätta, dock.

Och din senaste kommentar, den var skönt saltad.
Jag betraktar numera Gunnar Andrén som en pajas, dock ej en rolig sådan.