måndag 6 juli 2009

Kyrkovalet den 20 september 2009.

Undrar hur många församlingsbor – medlemmar i Svenska Kyrkan – som är medvetna om att det är kyrkoval den 20 september i år? Då ska de väljas, som ska styra kyrkan under de kommande fyra åren genom beslut vid Kyrkomötet. Men, också de som är med och fattar beslut i såväl stiftet som den lokala församlingen. Kyrkomötet har 251 ledamöter, som väljs vid allmänna val och vilka som för närvarande är valda kan du se här. I år finns det 14 olika nomineringsgrupper, som tagit fram de kandidater, som församlingsborna kan rösta på. Det är allt från etablerade politiska partier till partipolitiskt obundna och lokala grupperingar.


Många medlemmar avstår från att rösta, vilket gör att besluten inom kyrkan inte är så väl förankrade, som man kan önska sig i en demokratisk organisation. Eftersom besluten i Svenska Kyrkan påverkar många människors liv är det viktigt att använda sin rösträtt. Vid föregående val hade Blidö församling det högsta valdeltagandet med 27,8 procent, medan genomsnittet i hela kommunen låg någonstans runt 14 procent. Det som är unikt för kyrkan är att rösträttsåldern är 16 år, vilket gör att även ungdomarna kan påverka vilka som väljs. För att kunna bli vald måste man vara 18 år, döpt och tillhöra Svenska kyrkan.


Sist men inte minst viktigt i Kyrkovalet är de val, som rör pastorat och samfälligheter samt den egna församlingen. Där beslutas om avgiften till kyrkan, vilken är av betydelse för barn- och ungdomsverksamheten, det lokala musiklivet och hjälp till människor i nödsituationer samt gudstjänster. Här bestämmer man också om kyrkans fastigheter och vilka som ska vara med i Kyrkorådet, som är kyrkans lokala arbetsgivare med ansvar för arbetsmiljön, vilket vanligtvis delegeras till kyrkoherden. Att kyrkan kan vara en förebild för andra organisationer när det gäller meddelarskyddet skriver Per Westberg om på sin blogg Kyrkoordnaren idag. Men, att det kan vara svårt att få ihop tillräckligt många olika grupper så att man kan tala om ett verkligt val, det berättade Kyrkans tidning om den 29 maj. Och det saknas inte arbetsuppgifter, vilket ett debattinlägg för några dagar sedan visar. Men om man vill se möjligheterna kan Brygubben bidra med något intressant.


Samtidigt är det många, som ifrågasätter de politiska partiernas engagemang i kyrkovalet, här t ex Hd.se ledarblogg. Har kollat runt och funnit följande bloggar som tar upp frågor kring Kyrkovalet 2009: Valblogg för Posk; Stillsam; Kristen vänster; Makten till folket; Käringen mot strömmen; Magnus Ahlkvist; Tidningen Dagens sommarbloggare; Carl Martin Haegermark och Jörgen Boström för att nämna några. Den som är intresserad av en kyrkopolitisk debatt inbjuds till detta av Seglora smedja i Stockholm den 6 september.


Tankar i natten tycker att det är dags för ett nytt påskupprop till stöd för flyktingbarnen, som inte får det stöd som FN:s barnkonvention ska tillförsäkra dem vid prövning av asylärenden. Anders Selholm bjöd in mig till en grupp på Facebook, som startats av Bengt Sjöberg i Filipstad, som skriver: ”Den 20 november firar Barnkonventionen 20-årsdag. Jag vill dra igång en aktion för att värna om flyktingbarnen. Sverige lever absolut inte upp till lagen när man utvisar apatiskt sjuka barn, sätter barn i förvar, nonchalerar intyg från läkare och psykologer och inte beaktar barnens asylskäl.”. Då jag tidigare engagerat mig till stöd för dessa barn, är det självklart att stödja även detta. Migrationsfrågan är i högsta grad aktuell just nu, eftersom EU under Sveriges ordförandeskap ska besluta om det s k Stockholmsprogrammet, som gäller en gemensam asyl- och migrationspolitik, vilket Kyrkans Tidning skrev om för några dagar sedan. Intressant.


6 kommentarer:

Anonym sa...

Hmm, jag är inte med i Svenska Kyrkan men väl medveten om kyrkovalet. Pga det kan vi nämligen inte ha våran bröllopsfest i församlingshemmet utan fick ta en lokal en mil bort... ;)

LOL, min capcha är "trolisen" litekomisk...

Gun Svensson sa...

@berinder: Det var trist, så får man inga nya anhängare. Gillar att du visar på var det finns en förbättringspotential ;-).

Kyrktanten sa...

Jag hoppas att Svenska kyrkans medlemmar tar chansen att påverka i kyrkovalet i höst. Jag är så trött på att man använder kyrkan som reträttplats för avdankade kommunal- och rikspolitiker. Kyrkan ska styras av engagerade medlemmar med en egen personlig reflekterad tro - med eller utan partibok.

/mona
kyrktanten

Gun Svensson sa...

@Mona: Instämmer.

Gunovr Vennberg sa...

Kyrktanten mfl: Rösta på Frimodig Kyrka om du är less på partipolitiken i Sv K. Vi kandiderar till alla stift och till kyrkomötet och vill ha Jesus Kristus i centrum, inte något partiprogram! Läs mer på www.frimodigkyrka.se

Gun Svensson sa...

@Gunvor Vennberg: Jag har bestämt mig för att rösta på Posk.