tisdag 5 augusti 2008

FRA – Kritiska moderater, del 2

Först en pikant nyhet, som Christian Gustavsson bloggar om : Banhof vägrar, moderaternas mail skyddad. Sedan till den andra delen i en serie, där jag avser att lyfta fram modiga moderater kritiska till FRA-lagen. De 14, som vi läste och hörde om igår, har redan orsakat utryckning från högsta ort, se Politikerbloggen. Men, här vill jag lyfta fram en motvikt till Jan Carle (m), Nyköping, som i en intervju i P4 Sörmland bl a sa: – Jag är besviken på de, som gör det här, för de skadar vårt parti, det skadar regeringen, det stärker oppositionen och det kan ju aldrig vara meningen med vårt politiska arbete. Intressant.

Under de månader, som jag följt Mary Jensen på hennes blogg MinaModerataKarameller, är mitt intryck av hennes kritik av FRA-lagen det motsatta. Ingen har med större omsorg om sitt parti och dess ledande företrädare, argumenterat för sin uppfattning. Hon hemfaller inte åt sådant som okunniga gör, utan bygger upp sin argumentation med alla de fakta, hon kan ta fram. För att lyckas med det, sovrar hon i argument, som andra bidrar med, utan att bli nämnvärt upprörd över det hat, som en del öser över politiker i allmänhet och moderaterna i synnerhet. Hon klarar att se bortom orden, då hon vet att dessa egentligen säger mera om den, som uttalar dem, än ”hatobjektet” ifråga. När jag själv varit färdig att spricka och fara ut i förbannelser, har hon haft en lugnande inverkan.

Hennes engagemang i kampen mot FRA-lagen bygger på ett demokratiskt förhållningssätt och är ingen förvillelse, som uppstått genom alltför flitigt umgänge med ”fel” människor. Mary ger också en annan bild av dagens politiskt engagerade, än den som Stefan de Vylder, ger uttryck för på SvD:s Idag-sida. Framförallt när det gäller hans uppfattning om nätet, som han tycks se som roten till allt ont. En rätt vanlig uppfattning bland många medelålders och äldre, som säkert bidragit till att värnet mot massavlysningen varit så ambivalent inom regeringen. Men det vill jag återkomma till vid ett annat tillfälle.

Med Jan Carles måttstock skulle Mary med sitt engagemang skada moderaterna, skada regeringen och stärka oppositionen. Jag vill påstå motsatsen – det är tack vare sådana kunniga medlemmar, som moderaterna kan överleva. Om de nu kan ta sig samman, glömma prestigen samt ta det som pågår som underlag för ett lärande om krishantering i en demokrati. Kunskap är makt – det tror jag fortfarande på även om nuvarande makthavare jobbar på att bevisa motsatsen.


2 kommentarer:

Mary X Jensen sa...

Jag blir helt rörd Gun...

Tack så hemskt mycket för dian vänliga ord.

Gun Svensson sa...

Väl bekomme! Jag menar precis vartenda ord. Dessutom vet jag hur snålt det kan blåsa, när man anses vara helt fel ute, och då kan det vara bra att tänka på att alla tycker inte så.