måndag 4 augusti 2008

Ett under har skett - moderater mot FRA

Undrens tid är inte förbi!!! Idag tar 14 moderater med tunga kommunala och regionala förtroendeuppdrag till orda om FRA-lagen i DN Debatt, vilket noteras även i SvD.

De skriver bl a

Vi inser att frågan är komplicerad och i avvägningen mellan integritet och rikets säkerhet har regeringen inte prioriterat det förstnämnda tillräckligt. Den personliga integriteten är en fundamental fråga för oss moderater och om inte vi skyddar den ställer vi oss frågande till vilka som med trovärdighet då kan göra det.

För att lösa den uppkomna situationen om FRA-lagen och massavlyssningen borde regeringen ta ett steg tillbaka. Istället för att låta FRA börja använda de mycket långtgående befogenheter de fick genom den lag som Riksdagen röstade igenom i mitten av juni borde man stanna upp och ta fram ett nytt förslag med bred förankring.

Det kan innebära att FRA får bedriva spaning mot utländska radarstationer och militär radiokommunikation, men att det blir stopp för massavlyssning och avlyssning av personer som inte är misstänkta för brott.

Avlyssning av andra brottsmisstänkta än de som kan misstänkas för brott mot rikets säkerhet är dock inte en uppgift för FRA”.

Tänk om moderater här i Norrtälje vågade uttala något sådant! Här ser man ut att traska patrull efter Göran Pettersson, som är en av FRA-lagens allra främsta tillskyndare. Men det är inte för sent att visa var man står – det gör man enklast genom att gå med i nätverket Borgerligt nej till FRA-lagen.

Sedan går mina tankar till MinaModerataKarameller, som kan glädjas åt att ha en hel rad av det egna partiets förtroendevalda på lokal och regional nivå med i kampen mot FRA-lagen. En annan som gillar detta är Fredrik Axelsson, distriktsordförande för MUF i Skåne, men han efterlyser resten. Även om det finns gott om FRA-motståndare i många politiska läger, känns det gott när man får sällskap av de som ingår i ens egen politiska sfär.

En som undrar Vad skyddar oss mot Jan Björklund är Esbati. Han gör en intressant resumé av denne politikers insatser genom åren, som visar att Björklunds ställningstagande för FRA vilar på en granitsockel. Sedan överlåter jag åt folkpartiets egen organisation att bedöma hans lämplighet som partiledare. Det är medlemmarna, som får betala ett högt pris, om de tillåter att han leder dem i fördärvet!

Till sist Badlands Hyena, som ser på de senaste dygnets händelser på sitt oefterhärmliga sätt. Uppdatering: Unnar alla Herr Klokboks Kollektion med hans bearbetning av Erik Laakso I På Uppstuds nyhet om det senaste på FRA-fronten.


8 kommentarer:

Mary X Jensen sa...

Ja, jag blev förstås väldigt glad i dag Gun. Nu känns det inte så ensamt längre i NEJ-båset.

Gun Svensson sa...

Ja, jag blev verkligen glad för din skull. Jag som varit en "hopp-jerka" har inte så mycket att förlora - jag kan skutta vidare ;-)

Anonym sa...

En alldeles för stor del av min maj-juli har gått ut att följa FRA diskussioner/debatt via ett rad bloggs, diskussionsplatser, tidningsläsning. Klart är det att frågan kommer inte bara försvinner genom ytligare demokratisk/parlamentarisk/myndighets kontroll mekanisms som förmodligen bli resultat av kompromissen i Riksdagen på sista minuten efter (c)(fp) mm opposition.

Jag har svårt att tror att det inte finns någon annan bättre väg än den som vi har valt och som vår Göran Pettersson (m) har konsekvent med mycket stort kommunikationsteknik kunnande och engagemang har försvarat.

För min del, däremot, hoppas jag vi (m) har kuraget att dra tillbaks lagen och slå in på att klara våra underrättelse behov genom olika bilateral avtal som byter ut vår superdator kapacitet, mänskligt teknisk kunnande mm mot den info vi behöver att behålla en hög säkerhetsnivå mot bl a IT attacker, terrorist attentat och även mot desiformation i olika utrikespolitiska spel runt om i värld mm.

Gun Svensson sa...

Gail: Du gör mig glad. Det kan kännas ensamt emellanåt, men jag är ju inte ansluten som medlem i något av alliansens partier, varför jag kan rösta med fötterna sedan jag prövat mig fram. Jag tror att jag skrivit det tidigare på min blogg att jag använder min röst i de tre olika valen på personliga kandidater. Det är alltid svårare när man är medlem att vara på tvärs om inte respekten för demokratiska fri- och rättigheter är hög.

Anonym sa...

Hej Gun!
Klart att du som farmor och jag som morfar inte längre har nån karriär att bevaka och nu är "fri". I min "politiska"vandring från (fp)i Sollentuna till nya (m)i min nya hem kommun, Norrtälje, -sedan 1998 - + 26 år som opolitiska tjänsteman i Stockholmsstad kan jag intyga att (m) i Norrtälje är verkligen högt i takt och demokratisk i jämförelse med mycket jag har upplevt och sett här i Sverige.

Syn att personval systemet är så dåligt konstruktuerat att den nästan motverka sin syfte. Eller det har blivit som de stora partierna vill ha det??? Och på den fronten syns tyvärr ingen förbättring på vägg.

Gun Svensson sa...

Konstruktionen lär vara en kompromiss mellan s och m. Det är alltid de största lassen, som är känsligast för de små tuvorna ;-)

Lennart Nilsson sa...

Tänk vad annorlunda hela FRA-soppan skulle ha utvecklats om vi haft riktiga personval i Sverige. Tänk på att Birgitta Ohlsson fick fler personröster än Janne Björklund... Nu måste riksdagsledamöterna anpassa sig efter partipiskan för att bli återvalda, hade vi haft samma system som i t.ex. Finland skulle de varit tvungna att anpassa sig till flkviljan för att bli det

Gun Svensson sa...

Ja, det är ingen tillfällighet att det var en överenskommelse mellan m och s eller om det var omvänt ;-)Är man rädd att demokrati ska tas på allvar, måste man kringgärda den. Men jag var lyckligtvis med redan på den tiden då Hjalmar Brantings ord om demokrati var ledstjärna och då fick vi lära oss spelregler om yrkanden, muntliga och skriftliga reservationer, som man hade rätt att stå upp för även sedan ett beslut var fattat. Med klara spelregler blir det inte så mycket tjafs, men svaga ledare klarar inte av kunniga medlemmar. Hoppas att Birgitta har goda mentorer så att hon uthärdar.