torsdag 11 september 2008

Nine Eleven – den elfte september, del 3

Jag en misstänkt terrorist lyder rubriken på Nabila Abdul Fattah i dagens Metro. Alla med förmåga till inlevelse kan föreställa sig hur det är att vara i hennes och hennes vänners kläder. Vilken rättssäkerhet gäller för deras del? Var finns vän av ordning, när Nabila och hennes vänner utsätts för detta? Hur skulle vi själva klara av att hantera besök, som mera liknar trakasserier än undersökningar? Garuda påminner om att mänskliga rättigheter gäller även i Sverige. Intressant.

Efter dessa frågor tar jag upp tidigare tråd. Där fokuserade jag på det drev, som för närvarande pågår mot The Pirate Bay och där jag noterat att den välkände och respekterade journalisten Björn Elmbrant, skribent i Dagens Arena, nu har sällat sig. Med risk för att rubba hans världsbild har jag sänt min bloggpost till honom i hopp om att få svar antingen här på min blogg eller i ett inlägg i Dagens Arena. Av Lars-Erick, som skriver om den 11 september, fick jag i en kommentar ett tips som jag följde upp och minsann – Med hänvisning till Sekretesslagen 7 kapitlet 22 § hade Tingsrätten kunnat sekretessbelägga de omtalade bilderna.

Jag har dessutom från en annan källa fått veta att ett 30-tal juridikstuderande hämtat ut det aktuella förundersökningsmaterialet under de första veckorna. Därefter påbörjas ett spinn mot The Pirate Bay (TPB), som sedan med hjälp av TV4 ledde till en nyhet fylld av indignation över att en person hos TPB, efter att ha blivit bombarderad med krav att plocka bort materialet, tappat tålamodet och uttryckt sig på ett väldigt okänsligt sätt. Tålamodet brast, då det hos TPB inte finns någon fil, som man kan plocka bort. Men, det brydde sig varken de juridikstuderande eller journalisterna vid TV4 om, utan det irriterade svaret återgavs och sedan antog drevet stormstyrka. Effekten av detta blev att en torrentfil, på väg att förtvina i brist på efterfrågan, helt plötsligt laddades ner av flera tusen som i sin tur kunde sprida den vidare. Berörda journalister på TV4 var uppenbarligen mera intresserade av att hänga ut TPB, än att skydda den drabbade familjen och att klargöra ifall Tingsrätten hanterat materialet på ett rättssäkert sätt. Den uppgift jag lutar mig mot är den, som bloggen lindelof formulerade efter det att PO Yrsa Stenius uttalat sig.

Där hänvisas till Sekretesslagen 7 kapitel 22 § som stadgar: ”Sekretess gäller hos domstol i brottmål samt i annat mål eller ärende, i fråga om vilket bestämmelserna om förundersökning i brottmål är tillämpliga, för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som framkommer vid särskild personutredning, rättspsykiatrisk undersökning eller annan sådan utredning, om det av särskild anledning kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.”

Uppenbarligen händer det något i sinnet hos en del journalister, som får dem att tappa det vanligtvis goda omdömet, när de tvingas anpassa sig till ett yrkesliv i gränssnittet mot glada amatörer i bloggosfären. Dessutom ligger det nära till hands att se det inträffade som att TPB varit utsatta för något iscensatt av människor, som vill sätta käppar i hjulet för dessa pirater. Tomas ställer också frågan – Och den egentliga orsaken är? Andra som skriver om detta är: Erik Laakso I På Uppstuds och Jinge. Jag undrar: - Varför inte se oss i den här sfären, som nyhetskonsumenter intresserade av att bearbeta och belysa det som sker ur flera synvinklar – komplement inte konkurrent! Snacket under fikarasterna, som flyttat ut på nätet, helt enkelt.

6 kommentarer:

Johan Westerholm sa...

Gun

Se länken

http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/11/darfor-ar-fra-lagen-ineffektiv

//Johan

Wengss sa...

Precis.
Mark Klamberg hänvisar också dit. Bra!

Nedslag sa...

Tack för den upplysningen ang tv 4 och torrentfilerna.

Jag tänker inte skriva ut i klartext vad jag skulle vilja säga till dessa journalister du samt varför hemligstämplade inte åklagaren bilderna till att börja med.. det går ju tydligen

Hoppas du och dina läsare får en trevlig helg

4 dagar kvar Riv upp gör om gör rätt

Tindra-Annette/tindra66

Anonym sa...

Måste säga att desinformationskampanjer av denna sort leder tankarna till helt andra samhällsystem än demokratiska.

Gun Svensson sa...

Johan: Tack, såg länken hos Mark, men bättre en gång för mycket än en gång för litet.
Weng: Roligt att du tittade hit!
tindra66: Ja, jag såg att det pågår ett upprop på Facebook för att förmå The Pirate Bay att plocka bort en fil som de inte förfogar över, varför jag blev tvungen att försöka få ett grepp om saken. Själv har jag mejlat Björn Elmbrant, med anledning av hans artikel i Dagens Arena "Dags för bloggosfären att bli vuxen", som är en drapa mot oss i allmänhet och The Pirate Bay i synnerhet. Men jag såg i kommentarerna att han får svar på tal. Slutligen: En trevlig helg till dig och de dina!

Gun Svensson sa...

Michael: Jag har lämnat en kommentar i kommentarsfältet till Björn Elmbrant att journalister bör rikta sökarljuset åt rätt håll när det gäller bilderna i Arbogamålet och hänvisat till Sekretesslagen. När man riktar detta ljus mot TPB då måste man börja undra vilken annan agenda man har.