tisdag 14 oktober 2008

Datainspektionen och vi andra granskar.

Läser hos Datainspektionen (Di) att man nu är klar med granskningen av FRA mot bakgrund av de anonyma anmälningar som lämnats in för verksamheten under åren 1994 – 1997. Den lagstiftning, som gällde då, ger Di inte anledning att anmärka på något hos myndigheten. Däremot har Di även granskat om FRA hanterar personuppgifter på ett sätt som följer reglerna i den lagstiftning, som gäller sedan juli 2007 (Lagen om behandling av personuppgifter i FRA:s försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet, FRA PuL).

Enligt FRA PuL ska personuppgifter gallras så snart uppgifterna inte längre behövs. Riksarkivet kan dock besluta att uppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål, vilket inte skett. FRA har bedömt att personuppgifter som behandlas i underrättelserapporter alltid behöver bevaras för verksamheten, vilket i praktiken innebär att de inte gallras. Di ifrågasätter om det är förenligt med lagstiftarens avsikt eftersom huvudregeln är att personuppgifter ska gallras och att det kontinuerligt ska ske en prövning av om personuppgifterna behövs för verksamhetens ändamål. Di anser därför att FRA:s nuvarande rutiner för gallring av personuppgifter bör ses över.

Mitt i steget har läst och kommenterat. I likhet med Johan väntar jag med spänning på den lagtext, som ska handla om de nya 15 punkterna, vilka dock inte ändrar på det sorgliga faktum att regeringen vill att alla våra trafikdata ska överföras till staten. Där är intresset för en rejäl översyn om det nödvändiga i det eller om det finns andra sätt att bedriva en bra underrättelseverksamhet på, helt obefintlig. Mark Klamberg har också läst och idag sänt in en komplettering till den anmälan, som han gjorde den 4 september. Och som vanligt är kommentarsfältet fullt av synpunkter.

Att det inte är så lätt att kämpa mot en övermäktig byråkrati och mäktiga lobbyinster, det visar Oscar Swartz, som larmat om att det av svenska politiker lagda tillägg 166 i Telekompaketet nu håller på att myglas bort nere i Bryssel. I ett arbetsdokument, som Oscar länkat till, kan man se att byråkratin för Rådets/ministrarnas räkning håller på att "korrigera" Kommissionens och Parlamentets åsikter, och där lyser paragraf 32a med sin frånvaro! Sveriges bidrag till ett fritt nät är inte med i materialet trots att parlamentet med en majoritet har bifallit paragrafen. Här är inget mindre än en präktig skandal under uppsegling. RÅDET, dvs de enskilda ländernas ministrar, korrigerar parlamentet på ett väldigt grovt vis. På så sätt riskerar Sverige att inte bli någon "Second reading" ens och då är slaget helt förlorat. Sveriges politiker måste med kraft agera mot rådet och dess byråkrater. Intressant? Jag har nyss sänt ett mejl i saken till Sveriges EU-parlamentariker. Detta som ett litet avbrott i pysslet med riksdagssvar.se

När Emma, Olof, Anders Viktor (som lagt upp detta i Piratnyheter) och fyra "nätverkare" till är klara med detta kommer vi att ha något intressant att berätta om våra folkvalda. Detta alldeles oavsett om de väljer som en del gjort idag - att meddela att de inte deltar i undersökningar eller enkäter. Att vi är en grupp medborgare som på ett systematiskt sätt vill undersöka var folket har sina folkvalda i en specifik fråga förefaller att ha gått dem totalt förbi. Det är inte en fråga om deras inställning till en tjänst eller en vara som vi ägnar oss åt - utan i vilken utsträckning de vill medverka till att föra en dialog med oss i en för oss och många andra svenskar viktig fråga. Men till detta återkommer vi.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Datainspektionen konstaterar bara att det funnits en inriktning vid tidpunkten för spaningen. Därför kan inte registreringen av de 103 svenskarna anses olaglig.

Däremot gör inte DI någon bedömning av själva spaningsuppdraget. Var spaningen proportionerlig? Hur preciserad var inkriktningen? Var det fler än de 103 namnen som berördes av uppdraget? Vilka krav ställdes på spaningsuppdragen vid denna tid?

Däremot skriver DI att "uppdragen inte finns nedtecknade hos FRA"

Förlåt? Har Säpo riktat muntliga spaningsuppdrag till FRA, eller har man gjort sig av med uppdragsbeskrivningarna?

Jag har sagt det förut, och säger det igen. Nu är det dags för FUN:s ordförande, Anders Björck, att bryta tystnaden. Vad visste FUN om den aktuella rapporteringen?

Här finns det mycket att rota i för en sanningskommission.

//Fredrik

Lars-Erick Forsgren sa...

Helt riktiga iakttagelser.

Nedslag sa...

Hej Farmor gun och övriga engagerade samt inspiratörer

Jag har under hela min bloggkarriär inom kontrollträsket hävdat att FUN inte fullföljt sitt mandat. Nu har vi svart på vitt.

Jag tror faktiskt det behövs att >"ha läxförhör med nämdens ledamöter i kombination med det omfattande läxförhör som hålls med riksdagen

-nu är jag ilsk och riktigt butter eftersom jag i en kommentar hos Oscar såg att Camilla L är på väg att petas ur justitie och Johan "rattfyllan" Pehrson är på väg in, bevare mig väl.

Jag återkommer. Jag länkar till dig senare i em om det är ok annars kan du klottra hos mig på ab wp anonymt elleeller maila om du inte vill det.

Lars-Erick Forsgren sa...

http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/29692-folkpartiet-petar-fra-motstandare

Camilla petad av fp.

Gun Svensson sa...

Anonym: DI hänvisar till den lag som gällde då, när man uttalar sig. Men, alldeles oavsett detta så finns det säkert en hel del som inte tål dagens ljus, men attityden idag hos olika makthavare är att inte orera så mycket kring det som varit, utan att tala högt om på vilket sätt det ska bli bättre. Det ingår visst i någon filosofi om kvalitetsförbättringar.
Såg att Mark Klamberg kompletterat sin anmälan, så vi får väl se vad det ger. Anders Björck har jag svårt att ta på allvar och det är jag nog inte ensam om.
Lars-Erick: Har du kollat in www.riksdagssvar.se där de i fp, som hittills har svarat, gjort mig beklämd!
Tindra-Anette: Vi jobbar på och dessutom har Oscar och Hax upptäckt att det pågår något mygel i Bryssel kring tillägg 166 eller paragraf 32 a i Telekompaktet, vilket också måste pareras.

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Vi gick om varandra. Har tagit del av din senaste kommentar och måste säga - inget förvånar mig längre.

Nedslag sa...

Hej farmor gun det är inte så allvarligt jag anspelar på en motion som johamn pehrson la


"Straffpåföljden för rattfylleri- och drogfylleribrott måste skärpas. Den som sätter sig i en bil berusad är så nära uppsåt till mord man kan komma. Därför ska en person som kör rattfull kunna dömas till dråp.

Det säger Johan Pehrson (fp), ordförande i justitieutskottet, med anledning av de tre män som denna vecka i Västerbotten dömts för att rattfulla eller drogpåverkade ha kört ihjäl människor"

http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____5574.aspx

Gun Svensson sa...

Nedslag: Jag tror att du förlorar på att klistra på honom epitet som inte stämmer med verkligheten. Däremot har jag förstått att Batong-Johan vore ett mera passande epitet. Sedan är det nog så att han blött fingret och hållit upp det i luften, när han siktar in sig på rattfyllerister - ingen har något förbarmanden med dessa som utsätter inte bara sig själva utan framförallt andra för sin framfart.

Lars-Erick Forsgren sa...

Ja, fortkörning var det visst.

Och som sagt, nu är han Johan redan ute med batongen. Hämnd, inte human kriminalvård.

Farmor, beklämmande svar betr riksdagssvar.se Ja.

Nedslag sa...

Jag har gjort ett förtydligande hos mig jag skriver in en kopia här..

Hej Lars Erik och ni andra. Bra kommentarer och tack för era förtydliganden.

Det är precis sådana resonemang jag vill ha då jag skruvar till mitt inlägg. Jag ber att ni observerar min skrivning "alla stavfel och syftningsfel är mina egna "för att jag är arg”.

Där "angav" jag att jag var medveten om det jag gjorde. Att han inte har varit ”rattfull” men att jag kände till att han lagt en motion om rattfylla!

Jag vrider medvetet till mina inlägg ibland kanske för det mesta?. Just för att jag anser att jag som kritiker måste kunna få bli ilsken då jag anser att han som folkvald samt jurist borde veta bättre. Du har rätt i att Johan Pehrson har inte någon bra ”track record” men jag är inte så övertygad om att det var en petning av honom.

Det finns inom trafiksäkerhet ett begrepp som heter "roadtalk" och ska vi ha en ”frame” en retorisk ”ram” om ”trafikregler” och trafikstråk och ev. böjande ev. tänjande av dessa.

Så ska våra folkvalda vara förebilder och visa oss när det är lämpligt att kunna omtolka föreskriften/reglemente/lagar.

Johan Pehrsson vurmar för hårdare tag mot ratt och drogfylla. Samt hyllar hårdare tag mot kriminalitet i övrigt, och det är befogat för det mesta. Men han kan även visa lite ödmjukhet emellanåt. Det tycker jag. Jag skrev för 10 maj, 2007 ett inlägg som heter ”Johan Pehrsons moraliserande över knarkare är sorgsamt på min AB blogg”.

Jag fick en kommentar av en polis som jag är stolt över att ha fått. Här kan ni kan kolla inlägget om ni vill http://blogg.aftonbladet.se/9802/perma/388969

Johan Pehrson kunde själv ha medverkat till en olycka med dödlig utgång och som jurist bör han då förstå bättre.

Jag går mot röd gubbe ibland Och hade jag haft körkort hade jag säkert kört mot rött någon gång. Och det står i inlägget att jag felat många gånger. Som politiker eller makthavare så ska de faktiskt officiellt skämmas då de gång efter annan har egna regler som inte gäller för andra.

Jag tittade på tv4as debatt program igår och Marcus Birro sa något i denna stil, och jag är helt enig.

Jag är inte stolt över alla de misstag jag gjort i mitt liv, men jag blir generad då politiker och andra inne i maktens centra som "nästan" alltid har ett "von obenperspektiv" och har svårt att erkänna sina tillkortakommanden.

Hoppas du har en fin dag..
Och du ska veta att dina kommentarer uppskattas. här och hos mig..

Tindra66

Gun Svensson sa...

Tack för din förklaring. Jag lyssnade vid ett tillfälle på ett seminarium för grävande journalister, som sändes i Kunskapskanalen (om jag minns rätt) och där berättade Jan Josefsson hur viktigt det är att man är noga i detaljerna, eftersom Makten har resurser att bita sig fast i de små detaljerna, och gå iland med att misstänkliggöra sanningshalten i allt annat som sägs. Ville dig bara väl ;-)

Anonym sa...

Janne Josefsson har en viktig poäng. Det vimlar av viktiga avlsöjanden som havererat p.g.a. slarv med detaljerna. Ett känt exempel är Geijeraffären, där Peter Bratt råkade förväxla ett namn och dessutom angav en felaktig tidsuppgift.