torsdag 10 juli 2008

FRA - äntligen faller poletten ner!

Vilken födelsedagspresent! När jag läste i SvD om att FRA gällde Ryssland, jobbade tomtarna på loftet för högtryck för att jag skulle förstå. När jag nu läst Pär Ströms blogg, fick jag bekräftelse på att jag slagit in på rätt väg när det gäller att tolka regeringens spel i kölvattnet av FRA-lagen. Sedan läser jag en blogg hos idg.se Max Klurig, som bekräftar att USA:s senat i mitten av juni tog beslut om en liknande lag där.

Matematik var inte mitt starkaste ämne – om man säger så – men man behöver inte vara Einstein för att med detta, som bakgrund, kunna räkna ut varför vår riksdagsledamot Göran Pettersson (m) driver på att vi ska gå med i Nato. Göran är en person, som anser att man ska visa ledarskap genom att gå före och visa vägen. Han är ingen anhängare av dubbelspel, vilket verkligen hedrar honom!!! Så nu vet vi vad som ligger i resans riktning.

Månne om vi kan kräva en folkomröstning om ett sådant förslag? Han har ju redan skrivit en motion om detta till riksdagen. Ja, det kan kanske bli nästa uppgift för bloggosfären, nu gäller det att hålla grytan kokande kring det beslut om FRA-lagen, som tillkom med så odemokratiska metoder. Demokratin måster återupprättas i Sveriges Riksdag – det är inte OK att det bara är en liten klick som styr och ställer.

När regeringen utövar påtryckning på riksdagens ledamöter för att man ska rösta som regeringen vill, då har vi inte demokrati längre. Despotism? Nej, sådant handlar om upplysta ledare. Jag anser att det mera liknar diktatur förklädd till demokrati. Riksdagen har klarat av vissa formalia som drivits fram med diktatorsfasoner. Och nu väntar dom sig att vi ska respektera detta. Men de har glömt att den ordningen levde i en tid då enskilda ledamöter hade rätt att använda sig av sin lagliga rätt att rösta efter eget samvete och även reservera sig till förmån för eget förslag. Visst var det irriterande för den högsta ledningen, men den kloke ledaren insåg att det fanns en vinst med detta – enskilda folkvalda kunde förhindra att församlingen bara traskade patrull.

För övrigt tycker jag vi måste sprida upplysningen om möjligheten att delta i namninsamlingen på nätet för Brev som brev, till stöd för bevarandet av brevhemligheten när brev nu är detsamma som mejl. Avslutar med en länk till Badlands Hyena med en satirisk udd mot företeelser i tiden ;-)


4 kommentarer:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Var inne på samma tankegångar för ett tag sen.
http://zippo.bloggagratis.se/2007/12/14/403654-folkvalda-politiker/

Anonym sa...

Lite om samarbete mellan USA och Sverige.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/04/93/90057dc9.pdf

Gun Svensson sa...

Grabbar ja, som mamma till en grabb utgår jag från att ni är graggar): Jag förstår att ni som jag är frustrerad över att demokratin beskrivs i våra läroböcker på ett vis och sedan ser vi något annat i verkligheten, men bara för att det nuvarande valda gänget (och gänget före dem) har låtit demokratin förfalla till något annat, kan vi d v s folket inte ge upp tanken på att det går att visa våra folkvalda att folket förväntar sig något i gengäld - det tycker jag att folkstormen mot FRA har visat. Så låt oss inte tappa modet för att vi ser det spel som pågår - då tappar vi fokus på vår uppgift nämligen att tydligt tala om att de regerar på vårt uppdrag. Låt inte besvikelsen över att de inte riktigt håller måttet, göra att vi fokuserar på derar brister istället för att hjälpa dem att inse vad de måste göra för folket. Kom igen: Sprid info om namninsamlingen Brev som Brev till stöd för att mejl i likhet med brev ska omfattas av sekretess samt att vi ska samlas utanför riksdagshuset när riksmötet öppnar i höst. Låt inte deras brister bli våra.