onsdag 16 juli 2008

Götheborg i Norrtälje

Innan jag berättar om det mäktiga skepp som angjorde Norrtälje hamn igår, måste jag säga några ord om dagens debattinlägg i Norrtelje Tidning. Det är Johan Westerholm (s), som nu drar en lans för att försvarsministern ska börja om, lyssna och visa respekt i fråga om FRA-lagen. Samme Johan, som fylld av indignation över en del bloggares hatbrottslikande beteende mot anställda och politiker, i förra veckan inte såg skogen för bara trä´n. Att han nu besinnat sig och funderat på sakfrågan, det gläder mig verkligen. Han har med det rivit hål i min föreställning att militärt utbildade befäl saknar förmåga att verka i en organisation som bygger på ett folkligt inflytande – kort sagt att demokrati inte lämpar sig i militära sammanhang. ”Att lyssna på oron inger respekt samtidigt som visa mod att säga ”vi hade fel” är ett stort ledarskap. Då blir debatten nyanserad, sakligare och lättare att ta.” Den meningen har jag läst om och om igen – då jag har haft svårt att tro mina ögon. Sagt av en kapten i reserven! Men, det smäller nog inte riktigt lika högt som om det vore sagt av en tjänstledig överstelöjtnant, som t ex Göran Pettersson (m) ;-). Något som MinaModerataKarameller skulle gilla. Att nu ännu en expert uttalat sig m a a Erik Ullenhags uttalande i bl a Expressen, leder inte till någon annan reaktion än att Ullenhag med en papegojas envishet upprepar ”att regering och riksdag måste se till att det finns starka kontrollmekanismer för att se till att reglerna följs”. Att riksdagen och regeringen inte klarar av att stå upp för ledamöternas egen integritet och låta dem använda sig av sin lagliga rätt att rösta efter det egna samvetet – det förbigås med tystnad! Men nu till något helt annat.

Ostindiefararen Götheborg angjorde igår Norrtälje hamn på sin Baltic Sea Tour 2008. Under drygt två dygn ligger skeppet här och trafiken till och från hamnområdet är livlig eftersom allmänheten har tillträde och kan få se henne även inombords. På Norrtälje kommuns hemsida kan man bl a läsa följande: ”Hamnområdet kommer under dessa dagar att vara fyllt av aktiviteter. Uteserveringar, utställningar från fartygets Kinaresa 2005-2007, miniturer runt fartyget med sandkilen Helmi samt aktiviteter i Societetsparken är några exempel”. Och NT har ett fylligt reportage med fina bilder om den fantastiska händelsen, men allt är inte tillgängligt på nätet.

Även om skeppet är nybyggt efter en gammal modell, är det något visst med allt, som har en historisk anknytning. Med fantasins hjälp kan man göra inre resor till en svunnen tid. Själv har jag en viss förkärlek för den gamla ångbåten S/S Blidösund, där ägarna i Blidösundsbolaget och Föreningen S/S Blidösund fortfarande håller ångan uppe med både ångbåtsmusik på kryssningar i Stockholms närområde och turer sommartid varje fredagkväll upp till Norrtälje. Och Pythagoras Industrimuseum, där bl a föreningen Pythagoras Vänner lägger på en rem och arbetar vidare för att museet ska överleva under knapphetens kalla stjärna. De har båda av en rad olika skäl en särskild plats i mitt hjärta.

Det är inte utan att jag nu känner för att ta en stunds semester från bloggandet. En som tagit semester, men ändå bjuder på något tänkvärt är Skärvor från skäret. Intressant.

5 kommentarer:

Johan Westerholm sa...

Ja du Gun. Jag heter Johan men det är ok. :-D. Helt ok om Göran P smäller högre, jag tar inte illa vid mig och jag vidhåller mitt försvar av en sansad debatt utan hot även fast du utrycker det lite annorlunda :-D (igen).

Det finns faktiskt folk som avviker från den arketypiska modell av officer som tycks vara gängse. Det gläder mig om jag har nyanserat den lite men jag har även en kandidatexamen i Political Science med inriktning på säkerhetspolitiska problem.

Två böcker jag varmt vill rekomendera som präglar en del av min gärning är Moises Naim, f.d direktör på världsbanken, som har skrivit en bra bok i ämnet hur de "yttre hot" kan tänkas hänga ihop. Jag kan rekomendera den som läsning samt Marnia Lazrags "Torture and the twilight of empire" i perpektivet vad som händer med en stat när staten utan rättslig prövning legitimerar kränkningen av sina egna medborgare i försvaret av staten. Boken fokuserar på fysiska övergrepp men är principiellt viktig i FRA-debatten.

Även fast du hyser dina tvivel om (s) så hoppas jag att jag varit tydlig nog. Och därvidlag inte talat "politiska" :-D

Gun Svensson sa...

Tack Johan!
Tagen på bar gärning - att jag har svårt att komma ihåg namn utan ihärdig träning - har jag nu rättat till misstaget, se ovan. Vill tacka dig för lästips och ska när jag återlämnar boken om Lissabonfördraget kolla om de böcker som du skriver om finns på biblioteket.

Anonym sa...

Är det inte dags uppmärksamma de hot mot den personliga integriteten som kommer från annat håll, arbetsgivarna framför allt?

Gun Svensson sa...

Kraxpelax: Det som du tar upp är en fråga som fackliga företrädare genom tvärfackligt samarbete kan aktualisera i de samverkansorgan, som enligt Arbetsmiljölagen, ska finnas hos arbetsgivare.

Johan Westerholm sa...

Lissabonfördraget finns att beställa på Regeringskansliet i pocketformat.

Faktiskt riktigt pedagogiskt. Oc som kommentar till Kraxpelax: Det du skriver är riktigt. Det finns i ett avsnitt av Lissabon fördraget inarbetat ett skydd MEN det finns inte angivet vad som har företräde.

Frågeställningen är viktig och här ligger det på oss alla att driva detta skydd för arbetstagare på alla nivåer. Fackligt, på riksdagsplanet och på Europaplanet.

Jag anser att jag har fog för det när jag säger att vi i (s) inte har varit helt jättelysande på detta. Ett undantag är dock Jan Andersson i Europaparlamentet som sliter som ett jehu och har fått parlamentet att ta tag i frågan. Detta kommer sannolikt bli en valfråga.