tisdag 8 juli 2008

FRA, demokrati och konsten att övertyga.

Veckan före midsommar inträffade två illavarslande politiska händelser. Båda innebar att demokratiskt engagerade människors rättskänsla brutalt och oförklarat underkändes”, så inleds en debattartikel i Aftonbladet av professor Sverker Gustavsson i statskunskap vid Uppsala Universitet, som är läsvärd. Artikeln bär den träffande rubriken Demokrati blir mest ett hinder.

Han för ett intressant resonemang, som förklarar varför vi hamnat i den för demokratin så trista situationen att en relativt liten klick i regeringen lyckats driva igenom FRA-lagen. Förutom antagandet att många ledare av rationella skäl frestas att sätta demokratin på undantag, tillkommer det som jag tycker blir allt tydligare – att besluten om landets utrikes- och säkerhetspolitik tas i andra forum än i riksdag och regering. Det visar artikeln om Carl Bildt, som publicerades i AB oktober 2006. Intressant.

Och att tankesmedjan Timbro bjudit in Karl Rove till Almedalen, talar sitt tydliga språk. Karl Rove är mest känd som president George W Bushs tidigare chefsstrateg när det gäller att ta och behålla makten över opinionen, främst när det gäller USA:s krig i Irak. Den som vill veta mera om den mannen kan ta del av artikeln i Resumé om hans besök i Sverige. Där sägs bl a att han är en varm Sverigevän och ställer upp för Timbro till ett vänskapspris. Vi kunde även läsa om Roves Sverigebesök i SvD i samband med Sten Tolgfors´ möte med pressen. Där kan vi också läsa om Karl Roves besök och presidentens strategi i förhållande till bloggare. ”I Vita huset ägnar sig medarbetare öppet och aktivt åt att kommentera uppgifter, och bemöta argument, på olika bloggar”, skriver tidningen. Behöver jag säga att Karl Rove räknas till Carl Bildts vänner och att vi nu vet vad som väntar. Med tanke på att VDn i Timbro, Maria Rankka, medverkade i TV 4 den 18 juni och hennes ståndpunkt i sakfrågan vid detta tillfälle, är det intressant att notera att den tankesmedja, som hon leder, står som värd för Karl Roves besök i Sverige. Kommer hon att falla för Karl Roves övertalningsförmåga ;-). Jag räknar med att Politikerbloggen och Almedalsbloggen bevakar.

Glöm inte att vår frihet ständigt måste återerövras”, säger Sverker Gustavsson och därför måste vi bli allt flera som sprider information om möjligheten att delta i namninsamlingen på nätet för Brev som brev, till stöd för bevarandet av brevhemligheten, när brev nu är detsamma som mejl.


Inga kommentarer: