lördag 5 juli 2008

Göran Pettersson vs olika media

Fick igår en kommentar på min blogg från riksdagsledamoten Göran Pettersson, sedan jag uttryckt min mening om hans reaktion på Expressens mejlservice, som han kallade ett omoget ”hyss” i en artikel om FRA-lagen i Norrtelje Tidning.

Eftersom jag fortfarande tror på möjligheten att ta en diskussion, utan att behöva vara ängslig för repressalier av något slag, har jag besvarat hans kommentar på följande sätt: ”För en ordningsman i klassen, van att bli åtlydd, är det naturligtvis upprörande att inte ha kontroll över vad andra gör och då använder den teknik som är tillgänglig. Det betyder inte att det, som är tekniskt möjligt, är det mest lämpliga. I den meningen har Expressen och FRA något gemensamt. Men, med tanke på att olika tidningar tidigare ställde formulär till förfogande, som deras läsare kunde klippa ut och posta till politikerna, finns i sak ingen skillnad mellan då och nu, det är bara tekniken att genomföra det som skiljer. För min egen del var det först sedan jag läst ditt debattinlägg i NT, som jag testade Expressens service. Jag tror, till skillnad mot dig att Expressen är genuint intresserad av att skapa en mötesplats för motstridiga viljor.”

Sedan tillåter jag mig att ha synpunkter på hans ståndpunkt att den som vill komma i kontakt med honom kan hänvisas till hans blogg och podradio. ”Genom att du ser din blogg som din kanal till utbyte med folket, ska således alla, som vill kommunicera med dig, göra det på dina villkor. Det må vara din ensak, men det leder onekligen till ett fjärmande, som kan vara intressant att studera som fenomen, men underlättar inte meningsutbytet mellan folket och den valde. Det är den, som bloggar, som bestämmer ämnesvalet, medan varje mötesledare med anspråk på att vara demokratisk ger utrymme för andra punkter på dagordningen.”

Något som med teknikens hjälp betyder mejl. Men, det har ju den ”svagheten” att den politiker, som vill ha kontroll, inte kan styra innehållet. Sedan slår det mig att politikerna kanske håller på med en försöksverksamhet inför den anpassning av offentlighetsprincipen till informations- och kommunikationstekniken. Något, som det lär pågå en utredning om. Intressant?

För övrigt anser jag i likhet med många andra bl a MinaModerataKarameller, Creativedirector, Oscar Swartz, Lars-Ericks blogg och Badlands Hyena att FRA-lagens legitimitet allvarligt kan ifrågasättas.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Som medborgare kan man inte kommentera på Göran Pettersson's blogg, så hans egna tyckanden kan stå oemotsagda.

Det säger en hel del om honom som person, en besserwisser som inte törs ta en diskussion.

Och vi medborgare är inte dummare och/eller smartare än vad han är så vi förstår det.

Jag är beredd att ändra min ståndpunkt den dagen han öppnar sin blogg för kommentarer.

Gun Svensson sa...

Om kommentarer inte kan göras nu så är det en förändring i förhållande till tidigare. Men, jag har inte besökt hans blogg den senaste tiden så jag vet inte.

Tycker nog att du dömer honom, utan att sätta dig in i hans bakgrund. Han är ingen outbildad person - tvärtom - men, från utbildad till bildad kan det skilja en hel del.

Min bild är att han med sin bakgrund som stabsofficer alltför länge har levt i föreställningen att han bättre än andra vet vad som är rätt eller fel. Dessutom, tror jag, att han är ovan vid att bli motsagd. Däremot kan du ha rätt i att vi medborgare inte alltid är så dumma eller korkade som ledare med ett liv i isolerade miljöer ibland inbillar sig.

Göran Pettersson sa...

Min blogg har varit öppen för kommentarer hela tiden. Skälet till att jag hänvisade till bloggen var inte att jag var rädd för någon diskussion utan helt enkelt för att det var den enda teoretiska möjligheten att hantera trafikmängden. Jag har fått 35000 mejl. Jag har besvarat dem med samma text. I det mejlet påpekade jag att jag inte skulle ha möjlighet att svara på följdfrågor till var och en utan uppmanade mottagarna att ställa sina frågor på bloggen så att fler kunde ta del av dem och mina svar. Om ni tycker att det är arrogant och odemokratiskt må så vara.

Gun Svensson sa...

Göran: Redan när jag skrev mina första mejl till din riksdagsadress och till din politiska adress, hade jag hoppats på din respons. Då hade du ännu inte blivit utsatt för Expressens "hyss". Men, icke. Det var först sedan jag gått in på din blogg och gjort mig påmind, som du vaknade. När sedan Gunnar Andrén blev putt för att jag inte kollat hans blogg istället för att mejla till honom personligen, började jag fundera över hur riksdagsledamöter idag sköter kontakten med väljarna.
Även om jag inser att arbetsbördan kan vara olika beroende på hur aktiv en ledamot är, så bidrar skattebetalarna trots allt med att ni har extra resurser i form av sekreterare o s v

Dennis Nilsson sa...

Göran Pettersson, det var strongt av dig att tillåta oss medborgare att få komma till tals på din blogg, och att du bemödar dig med att svara så gott du kan, du skall ha en eloge för det.

Våra andra politiker och makthavare borde ta efter. Det är genom diskussioner man kan kan komma till andra insikter, än de man redan är färgad av.

I bästa fall får vi ett angenämare och trevligare samhälle vi människor kan leva i.

Avslutar med ett tänkvärt urklipp från ett inlägg på din blogg av signaturen "happosai";

"Ett bra citat från Per Ström som alla som använder sig av "dagens världsbild, hot om terror" m.m bör ha i åtanke:

7. ”Hotet från terrorister är så extremt att extrema skyddsåtgärder krävs”

Terroristerna vill krossa vår samhällsform. Om vi försöker försvara det fria samhället genom att förfalla till metoder som hittills varit utmärkande för auktoritära regimer har vi ju förlorat det vi skulle försvara.

Naturligtvis måste polis, militär och liknande samhällsorgan få använda sig av IT och elektronik som alla andra, men det ska ske på ett sätt som tillgodoser de IT-etiska kraven och verksamheten ska stå under demokratisk kontroll.

http://stoppa-storebror.se/argument.htm