tisdag 22 juli 2008

Ett hål i muren runt FRA

DN Debatt skriver femton politiker att de bildat nätverket Borgerligt nej till FRA-lagen. Genom att gå samman i ett gemensamt nätverk, vill man visa att de söker en gemensam utväg ur den knipa som det inpiskade beslutet om FRA försatt regeringen i. Intressant att många av de, som kommenterar, efterlyser Moderaterna trots att tre aktiva moderater finns bland undertecknarna. Men det säger nog en hel del om den mur, som ledande moderater rest kring sig själva i denna fråga. Tre upprorsandar i fält smäller inte lika högt som befälen i staben, vilka tror sig ha allt i sin hand.

«Värnandet av individens okränkbarhet och frihet är och bör förbli borgerliga kärnfrågor » är det centrala i det nybildade nätverkets förhållningssätt. Det förklarar också varför man drar slutsatsen att regeringen skulle förlora rejält på att låta frågan dras i långbänk. För att förstå hur det kunde gå så snett, måste man nog titta på regeringens arbetsfördelning, som säger att frågan hör hemma hos en relativt liten krets inom Försvarsdepartementet och riksdagens försvarsutskott. Principer kring regeringens fördelning av arbetsuppgifter ser här ut att ha blivit viktigare än det - för alla departement - övergripande ansvaret för medborgarnas mänskliga rättigheter och skyddet av enskilda individers integritet. I betydelsefulla frågor krävs naturligtvis ett samspel, som inte kan fungera när maktanspråk kommer in i bilden.

I debattartikeln refereras bl a till Rolf Gunnarsson (m), vice ordförande i försvarsutskottet. Han är en i Dalarna känd och respekterad riksdagsledamot, som kryssades in vid det senaste valet. Har Rolf Gunnarsson sagt att regeringen har ett rejält handlingsutrymme, som innebär att man i princip kan börja om från noll, är det något värt att notera. Eftersom han flaggat för att detta är hans sista riksdagsperiod, kan ingen misstänkliggöra honom för opportunism.

Med detta vill jag ha sagt att det finns hål i den moderata muren runt FRA, även om det inte syns i den allmänna debatten på samma sätt som stödet för de ledamöter i folkpartiet, vilka nu tagit bladet från munnen. Lokala tidningar följer upp med artiklar om hur lokala förtroendevalda ställer sig till deras agerande. Jag tycker att det vore minst lika intressant att ställa frågor till lokala moderater hur de ser på det som pågår på andra håll, som t ex Östergötland där tre allianspolitiker inom moderaterna, folkpartiet och centern gått samman i nätverket Borgerligt nej till FRA, som även SR Östergötland uppmärksammar. Det finns med andra ord moderater mot FRA även om de inte syns i debatten. Som bloggare har vi alla lärt oss uppskatta MinaModerataKarameller. Hon är en av dem som i vårt län rakryggat står upp för sitt parti just genom att med kraft motarbeta att lagen träder i kraft.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det som många kritiker som tyckte detta var ett bra initiativ kanske inte tänker på är att samtliga medlemmar är för signalspaning, dock inte i den form som utformas i den lag som röstades igenom 18 juni. Intressant är också att kravet på misstanke om brott för signalspaning är praktiskt omöjlig att genomföra.

Gun Svensson sa...

Att vila på gamla lagrar är inte lätt när uppdraget i modern tid kräver andra mera genomtänkta lösningar än den enklaste genvägen.

cmj sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.