söndag 27 juli 2008

FRA förvärrar solsting?

Först en puff för Martin Jönssons ”Medierna måste lyssna mer” i dagens SvD. Den gäller rent allmänt inte bara i fråga om FRA, men jag tror att opinionen i den frågan skakat om en och annan journalist, som själv snöat in på att svenskar i allmänhet är ett sovande folk. Det vill jag återkomma till senare – nu till dagens huvudledare i DN.

Förmodligen har anfallet av solsting förvärrats av det seglivade FRA-motståndet. Stöd för det antagandet finner jag i det fullkomligt oväntade att DN blivit inspirerad av Göran Perssons nypor och kräver att statsministern ska ”toppa laget”. Självklart har MinaModerataKarameller invändningar och ser mera nyktert på problemet – det krävs en dialog. Om FRA!!!

I den saken förekommer knappast något värt att ens kalla debatt? Det är jag inte ensam om att notera. Gillar angreppssättet när Agner Management, med hjälp av ordboken klargör innebörden av ordet debatt. I sin blogg har han även en del bra uppslag med adress till Public Service-media. Statsministern duckar fortfarande och sedan Sten Tolgfors och GD Åkesson svalt alla sina idisslade argument, träder åter Carl Bildt in på scenen med Fri med FRA för att med landsfaderlig ton skapa ordning i klassen.

Det är ett gott försök, men sedan jag läst Johan Westerholms ”FRA – Lång dags färd mot natt” undrar jag kring det, som han säger avslutningsvis ”Som jag nämnde är det egentliga arbetet sekretessbelagt men, alla som arbetat med underättelsetjänst vet att 90 % av behovet kan tillfredställas med ”Open Sources” och dessa källor är öppna även fast slutsatserna kan användas i hemliga syften eller metoder. SIGINT (Signalspaning) kan vara ett, HUMINT (Human Inteligence) eller TECHINT andra. Är behovet och syftet definierat så har vi kommit en god bit på vägen i en förankring. Sedan kan vi börja titta på var den informationen finns. Och här kommer fokus på den personliga integriteten in hur vi kan och om vi kan komma åt den på ett rättssäkert sätt. I fallet med 11 september fanns den efterfrågade informationen mestadels i SWIFT och IATA-systemen vilket kräver en helt annan lagstiftning…… och den drunknade i all annan SIGINT”.

Innan jag läst detta hade jag sänt iväg ett genmäle till NT på debattinlägget från Centerns Kerstin Lundgren i NT i fredags. Där jag ställer frågan: - Finns det verkligen inte någon annan lösning för att tillgodose försvarets behov av underrättelseverksamhet? En som uppenbarligen inte tror det är Gunnar Andrén, riksdagsledamot för Folkpartiet, som med telefonens hjälp hört av sig till en av dem som skrivit mejl till honom, Röda Nejlikan, för att kolla om denne förstått frågan. Jag gillar att Gunnar Andrén skaffar sig kunskap om vad som rör sig i folkdjupet, men undrar när han ska upptäcka att han tappat bort sin liberala kompass.

Andra som fortsätter upproret mot FRA är Stenudd, Alter Ego, Pophöger, Intensifier, Oscar Swartz och många, många andra, som jag inte orkar rabbla upp. Svetten lackar ändå ;-)

Men, här en, som tidigare kramats innerligt av bloggen BevaraFRA, men nu ser ut att ha börjat fundera kring alternativ - PM Nilsson. Något som Gudmundsson tolkar som ett försök till försoning i frågan. Men hur försonas kring detta? Intresserad av demokrati kan man fundera kring hur beslut kommer till – Jag, Wihlman. Intressant.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för länken till Norrtelje Tidning, Farmorgun! Jag gick dit och gav en liten kommentar. Tycker det är extra viktigt att visa att vi har ögonen på riksdagsledamöterna och kommenterar när de yttrar sig.

Gun Svensson sa...

Ja vi har ju flera bosatta i vår kommun och dessutom vistas många här i sina fritidshus.