söndag 6 juli 2008

Varför motstånd mot FRA?

Ja, det kan knappast sägas bättre än vad jag nyligen läst i AB, skrivet av Christopher Kullenberg, doktorand i vetenskapsteori. När vi blir idiotförklarade av FRA-lagens tillskyndare, de mest aktiva bland riksdagsledamöterna, känns det befriande när någon gör en analys och sätter in skeendet i ett större sammanhang. På min gräsrotsnivå kan jag på min höjd se att det handlar om maktkamp mellan olika myndigheters intressen, där folkets behov av skydd för sina mänskliga rättigheter satts på undantag. Sedan försöker ledande politiker göra gällande att opinionen styrs av en mindre grupp vildhjärnor i Piratpartiet, vilket de förmodligen tror på fullaste allvar. Medan jag tycker mig se att här finns människor med hemvist i alla politiska partier, men också att det är flera yngre än äldre.

För övrigt tycker jag att flera ska göra som jag - skriva på namninsamlingen för Brev som brev, till stöd för bevarandet av brevhemligheten när brev blir mejl.

Inga kommentarer: