fredag 12 september 2008

Bloggaren - medievärldens gossen Ruda

Upptäcker först idag Sanna Raymans ledarkommentar till Lisa Irenius debattinlägg i DN Bloggetik, ja tack! baserat på initiativet från Marianne Mikko (s), som om det antas av EU-parlamentet i nästa vecka innebär en beställning om en lagstiftning i frågan. Något, som även Hax och andra bloggat om. Tänka sig att det finns journalister, som vill ha mer av överstatlighet genom EU-initiativ när det gäller det fria ordet och journalister, som mera ser till förtjänsterna av att det finns en kör av olika röster. De förra gör ett stort nummer av att en del bloggare, företrädesvis frustrerade unga människor, har ett språkbruk, som faktiskt ställer till större skada än nytta för dem själva! Och, som så många gånger förr, tar det tid innan dessa debattörer inser det. Men, det kan rent av vara så att unga människor vill vidga ramarna i motsats till den politiska klassens okontrollerbara behov av kontroll. Hur som helst, har jag inga problem med att markera vad jag tycker i fråga om tonläget och ordvalet, men jag låter mig inte hindras av varken det ena eller det andra, eftersom jag vill föra en dialog med unga människor för att förstå, sådant som en farmor 70+ kan ha svårt att begripa.

Dialogen mellan Rayman och Irenius har på sitt sätt bäring på Björn Elmbrants artikel i Dagens Arena ”Dags för bloggosfären att bli vuxen”, vilken snurrat runt i mitt huvud sedan jag bloggade om den igår. Jag har så svårt att ta in att en omvittnat omdömesgill journalist helt plötsligt tappat orienteringen. Jag har dels sänt honom ett mejl och bett om en svar på några frågor, som jag ställde i min blogg m a a artikeln och dels lämnat en kommentar till hans artikel:

Rikta sökarljuset åt rätt håll

Vill påminna till Sekretesslagen 7 kapitel 22 § som stadgar: ”Sekretess gäller hos domstol i brottmål samt i annat mål eller ärende, i fråga om vilket bestämmelserna om förundersökning i brottmål är tillämpliga, för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som framkommer vid särskild personutredning, rättspsykiatrisk undersökning eller annan sådan utredning, om det av särskild anledning kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.”

Inget hade hindrat Tingsrätten att hemligstämpla detta bildmaterial, just med tanke på att vi lever i en tid då offentligt material sprids till allt flera. Varken journalister med sin pressetik eller någon annan behöver dessa bilder för att kunna granska makten. Till alla journalister vill jag säga: - Rikta sökarljuset åt rätt håll!!! När så inte sker, undrar jag vilken agenda som styr istället?!

Av andra kommentarer kan jag dra slutsatsen att irritationen är stor över att Elmbrant lägger av en sådan bredsida och sedan drar sig tillbaka till sitt elfenbenstorn. En som däremot problematiserar saken i ett inlägg på SVT Opinion, utan att känna till alla detaljer är Jonas Andersson, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Goldsmiths College, London, som även har en blogg, där han (vad jag kan förstå) är beredd att ta emot synpunkter. Det gillar jag! Som en motvikt ger jag ordet till Peter Sunde, The Pirate Bay, för att han ska få ge sin syn på saken. Han utsattes för en exempellös kanonad i SVT Debatt igår och idag ber redaktionen om ursäkt. Studio Ett tar upp tråden i ett inslag om IT idag kl 17.00. Med spänning följer jag den fortsatta debatten. Tråkigt dock för piraterna att detta kommer nu, mitt uppe i engagemanget för att förmå riksdagen att riva upp FRA-lagen. Men det är nog ingen tillfällighet.

Piratpartiets ordförande Rick Falkvinge visar sin kapacitet genom sin postning, som ingår i nedräkningen inför riksdagsmötets öppnande den 16 sept. Noterar också att medan jag ägnar mig åt sans och balans kring The Pirate Bay, håller MinaModerataKarameller ställningarna när det gäller att visa upp det motstånd mot FRA-lagen som växer runt om i landet. Själv har jag fått svar från en aktiv i Folkpartiet att hon är med mig i anden, när jag demonstrerar inne i Stockholm den 16 september.

Noterar till sist att Lake gjort ett inlägg i NT till stöd för motståndet mot FRA; att Gubben vid Rämen gett en hint om att kansli-daschet kan få ett oväntat besök; samt att Badlands Hyena upptäckt ännu ett blomkålshuvud.

10 kommentarer:

Johan Westerholm sa...

Gun

http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/12/sa-morklagger-sten-tolgfors-fras-kartlaggning-av-vanliga-svenskar

//Johan

Anonym sa...

Farmorgun:
En anledning till medias reaktioner, är troligen en massiv kollektiv känsla av kontrollförlust.

Det är inte de, som styr utbudet och kommentarerna. Utan det är förflyttat ut på en arena, där de inte känner sig hemma.

Gun Svensson sa...

Johan: Jag uppskattar all den hjälp jag och andra får för att kunna lära oss mera om detta som regeringen helst inte vill tala om.

Jens O: Tror att det bara är en del av förklaringen, utan att även en del av de etablerade journalisterna känner sig "bestulna" på sitt verk när vi länkar till dem utan att bli tillfrågad om i vilket sammanhang vi nyttjar deras skapelse. Jag har försökt förklara att det fungerar ungefär som när vi talar med varandra på fikarasten - vi hänvisar till något vi läst, lyssnat på eller sett i media och bearbetar det på vårt sätt. Och jag tycker att vi i bloggosfären inte ska vara så kaxiga i förhållande till gammelmedia - vi lever faktiskt i symbios med dem. Utan länkar till dem skulle våra synpunkter inte få något större fäste. Varför är vi annars så irriterade över att de inte uppmärksammar en fråga och ger den den betydelse, som vi anser den vara värd?

Lars-Erick Forsgren sa...

Yes Farmor. Gammelmedia är lite syrak på bloggvärlden, o kan inte alltid så mkt om den. Det är det där med revir...
Men vi behöver dem, så vi måste hantera dem taktiskt. I grunden så måste vi ju stå på samma sida i FRA-frågan.

Och faktiskt - vi måste komma ihåg att det vi kan få ut i pappersmedia, det når fler än vad var och en av oss här når.
Och i pappersmedia når vi andra grupper än här på internet.

Vi vinner inte detta slag utan pappersmedia, utan att ha dem på vår sida och utan deras hjälp.

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Håller helt med och därför är det bedrövligt att DN debatt inte tog in det genmäle som Mark & Co sedan tvingades publicera hos Newsmill. Jag håller på med en bloggpost där jag noterar detta.

Mary X Jensen sa...

Ddet finns en stor skillnad mellan bloggosfären och övrig media och det är att vi som bloggar kan hålla fast vid en fråga. Övrig media måste lämna och haka på nya nyheter så att säga.

Sen finns det självklart en viss form av kunskapsglapp också och några som vill förenkla och betrakta bloggare som en homogen grupp, men vi har minst lika många olika inriktningar som tidningar har. Eller jämför bara med olika tidningars avdelningar, Kåserier, fakta, nyheter, djup, nöje, satir osv... allt skriv på olika sätt. Ungefär som vi gör.

Symbiosen är ett faktum. Vi hjälper varandra att gör adet roligare för läsaren.

Läs gärna vad jag skrev om detta tidigare:
http://minamoderatakarameller.blogspot.com/2008/06/symbiosen-r-ett-faktum.html

Anonym sa...

"Tror att det bara är en del av förklaringen, utan att även en del av de etablerade journalisterna
känner sig "bestulna" på sitt verk när vi länkar till dem utan att bli tillfrågad
om i vilket sammanhang vi nyttjar deras skapelse"
.

Det är nog bara en del av det, när vi är snabbare än vad de är.
Såg för ett tag sedan en artikel, vilken tog upp ett ämne,
Vilket jag skrev om, betydligt tidigare.

Det kändes som ett rent 'ripoff', av vad jag skrivit betydligt tidigare. När journalisten inte angav några refferenser, eller några källhänvisningar.

Gun Svensson sa...

Mary: Det är sant, utan bloggarna hade FRA-saken avklingat, vilket nog var det som regeringen önskade. Du har rätt, men vad jag har svårt att förstå det är en del journalisters sura attityd och skallet mot The Pirate Bay har varit skandalöst och ovärdigt den tredje statsmakten. Jag skrev ett mejl till Björn Elmbrant och det ska bli intressant se om jag får något svar.

Jens O: Ripoff? Ja, som det ofta är IRL, vi hör och läser saker som vi sedan använder på olika sätt utan tanke på att orden skulle tillhöra någon med rätt att skicka en räkning ;-)

Anonym sa...

Det är inte så mycket, en fråga om ämnet eller royalty Farmorgun. Utan att lämna eller utelämna refferenser.

Tror inte att det är många av oss, vilka skulle göra något liknande.
När det är en av förutsättningarna, för att driva en seriös blogg.

När det kommer till, den nämda artikeln ifråga. Är textmaterialet så snarlika, att det är svårt till att ta miste.
Även om två personer mycket väl, kan skriva likartat, om källmaterialet är detsamma.

Du har säkert läst, min kopierings license. Så det är inte det, vilket är realfrågan. :-)

Gun Svensson sa...

Jens O: OK, då förstår jag vad du menar.