onsdag 2 juli 2008

... för egna och andras behov

Idag recenserar riksdagsledamoten Göran Pettersson (m) den senaste tiden debatt om FRA-lagen på NT:s debattsida. Tyvärr går det inte att länka till inlägget, utan det får ge sig under hand i detta mitt genmäle. Inledningsvis gör GP nummer av den störtflod av mejl som drabbat honom och hans riksdagskollegor, där merparten sägs vara fyllda av allsköns otrevligheter. Men, vad jag vet är det Expressens webbformulär, som stått för merparten av mejlen till ja-sägarna i riksdagen och detta formulär är milt i tonen som en västanfläkt. Många teckentydare vill göra denna fråga till en höger-vänsterfråga, men för mig som bloggande farmor står det klart att det i hög grad handlar om generationsfråga d v s en konflikt mellan de kunniga och de okunniga i informations- och kommunikationsteknikens möjligheter men också om hur insiktsfulla människor i allmänhet är när det gäller risker för missbruk av deras tillit och godtrogenhet. Det är ingen tillfällighet att begreppet ”nyttig idiot” myntats inom just underrättelseverksamheten.

Som stabsofficer i försvarsmakten och med två års studier i ämnet signalspaning inom den amerikanska flottans tekniska universitet, behärskar GP ämnet som sådant, men i fråga om juridiken lutar han sig mot lagrådet. Lagrådet bestånde av f d justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström kunde efter en hel del om och men samt viss oenighet se en möjlighet att anta lagförslaget, även om Integritetsskyddskommittén inte hade getts tillfälle att yttra sig. Jag ger dem rätt som sagt: - I Sverige kan man alltid vrida till det på något sätt och tillägga att man alltid kan luta sig mot det som passar ens egen sak.

I detta sammanhang är det intressant att ta del av SvD:s Brännpunkt idag där Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg skriver att det är dags för en Sanningskommission som granskar vad FRA och FUN, Försvarets underrättelsenämnd, har ägnat sig åt. Om och hur effektiv FUN:s granskning har varit samt en parlamentarisk utredning med uppgift att lämna förslag på lagstiftning som beaktar behovet, effektiviteten och proportionaliteten. Andra som skriver intressant om Rambergs förslag är Jakob Heidbrink, Svensson, MinaModerataKarameller. Och Centerpartiet chattar dels med Centeruppropet ikväll och dels med svenska folket i morgon – det skriver Politikerbloggen om.

Att FRA-lagen ställer frågan om behovet av en Författningsdomstol på sin spets är uppenbart för alla och envar som satt sig in i hur frågor om integritetsskydd fått komma i andra hand när sakkunniga i signalspaning fått sin vilja fram.


13 kommentarer:

Anonym sa...

Där ser man..

6,6 miljoner protestmail till politikerna hittils enligt Expressen.

Folket har haft sin talan.


Tror nog politikerna inte har något annat val än följa folkets röst annars lär vi snart se dom dingla i rep och folk sluta betala skatt.

Informationskriget om folks intellekt har börjat och sanningen hann sprida sig..

Nu är det bara för politikerna att riva lagen eller ta konsekvenserna av att inte lyssna till folket.

Vi låter oss inte luras till att skapa ett nytt stazisamhälle igen.

Anonym sa...

Man undrar just varifrån regeringen har fått uppfattningen att den har mandat att stretcha grundlagen och lägga fram batterier av förslag, som med en ganska liten ändamålsglidning i förhållande till PUK-Registret snarare ger ett hårdare samhällsklimat än ger medborgarna ökad trygghet.

Skrämmande listor finns på
http://www.stoppa-storebror.se/
http://opassande.se

Gun Svensson sa...

Anonym: Ett väl drastiskt ordval min vän. Beslutet är taget och det är formellt sett ett demokrtiskt beslut, även om det var med en mycket knapp majoritet. Så det är långt ifrån klart att det kommer att ske någon förändring. Men, om inte, gäller det att folket håller detta i minnet och visar detta vid nästa val när det gäller val av parti - val av politiker räckte uppenbarligen inte.

jansjoholm: Ja, när tidigare stabsofficerare med två års studier i signalspaning vid den amerikanska marinens tekniska universitet, kunnat äntra regeringsskutan och kanske rent av tagit sig upp på kommandobryggan, kan det inte gå på något annat sätt.

Anonym sa...

Fick svar på epost från Roger Tienfesee på mitt "Expressen-mail".
Han fortsätter försvara FRA-lagen. Kan inte undgå att ta intryck av denna kompakta dumhet som genomsyrar regeringskansliet.
De driver sig själva in i en riktig kris på grund av oskicklig hantering. VAd säger det om våra politiker?

Gun Svensson sa...

Gubben: Det säger en hel del, som är mindre smickrande för deras del. Men, som den obotlige optimist jag är, tycker jag att det är viktigt att vi håller dialogen igång så länge som möjligt, varför jag strax kommer att lägga ut en ny blogg med kurs på Centerns marathonchatt i morgon. Där tänker jag ställa tre frågor till en viss deltagare i chatten.

Anonym sa...

Farmorgun "när tidigare stabsofficerare med två års studier i signalspaning vid den amerikanska marinens tekniska universitet, kunnat äntra regeringsskutan och kanske rent av tagit sig upp på kommandobryggan"

Vem är det som har fått en sådan fin utbildning?

Gun Svensson sa...

Jan S: Det är en av de riksdagsmän, som bor i vår kommun - Göran Pettersson (m), som berättat det i en debattartikel i Norrtelje Tidning. Jag citerar "Jag har under flera år, som stabsofficer i försvarsmakten, handlagt signalspaningsärenden och jag har dessutom studerat ämnet under mina två år vid amerikanska flottans tekniska universitet."

Anonym sa...

Farmorgun
Tackar för svaret, jag lyssnade på hans senaste podkast men jag måste tyvärr säga att jag inte känner mig speciellt övertygad ännu i FRA-frågan.

Vet du när han började att synas i lokalpolitiken och vad han sysslade med.
Jag försöker att förstå hur en underättelseofficer kan landa i finansutskottet.

Ha en trevlig helg!

Gun Svensson sa...

JanS:Har inte koll på det, men jag tror att det kan ha varit sedan Luftvärnsregementet här i Norrtälje, Lv3,lades ner - om jag minns rätt - 2003, men han är ny i riksdagen.

Anonym sa...

Farmorgun
Tackar för svaret även denna gång,

Han har skrivit en interessant motion.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=F%C3%B6205

"
Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Försvarsmakten i uppdrag att inom ramen för 2008 års perspektivstudier redovisa konsekvenserna för Försvarsmakten av en svensk Natoanslutning.
Motivering

En svensk anslutning till försvarsalliansen Nato är inte dagsaktuell. Ett beslut om anslutning bör ske genom en blocköverskridande parlamentarisk överenskommelse och med folklig förankring."

Och jag som trodde att detta var en icke fråga för ett alliansfritt land.

Ifall man drar ned foliehatten extra djupt kan man tillockmed misstänka att denna motion har något att göra med att försvarsministern var så ivrig att skicka över JAS-plan för att delta i en amerikansk stridsövning.
Trots att vårt eget flygvapen försökte att protestera pga, budgeten inte räcker för att ge svenska piloter erfoderliga flygtimmar på planet?

Gun Svensson sa...

Jan S: Jag är inte överraskad eftersom han skrivit mycket om sin önskan att Sverige ska gå med i Nato, nu senast som en del i det nordiska samarbetet eftersom Norge är med och Finland tagit ett första steg, trots att deras medborgare är emot. Det är väl med alliansfriheten som med så mycket annat: Officiellt säger man ett men sedan gör man något helt annat bakom vår rygg. Jag säger bara FRA. GP vill väl legalisera samarbetet som redan pågår med Nato.

Anonym sa...

Farmorgun.
Det går väldigt fort i dessa dagar!

Jag gav en kommentar på min weblog och fick rätta mig själv omedelbart när jag fick syn på Folkpartiledaren's chatt i AB.
"
Hans Levander säger: Hur ställer sig folkpartiet till ett svenskt medlemsskap i NATO?
Jan Björklund säger: Ja. Neutraliteten har spelat ut sin roll. Samarbete i allianser ger mer säkerhet än att var och en bara tänker på sig själv.
"
Dom verkar att ägna sig åt ganska många paralella aktiviteter.

Vad skall man tro?

Anonym sa...

Jag vill att de som har under täknat FRA-lagen, och olagligt avlyssning, ska sluta och leka folk psyke. Riv bort vad ni har grundat till.